ALM Equity AB

HQ BANK UPPHÖR ATT STÄLLA KURSER I ALM EQUITYS AKTIE

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 14:34 CEST

HQ Bank har meddelat bolaget att HQ Bank upphör att agera market maker i bolagets aktie med en sista handelsdag 30 september 2010. Som en konsekvens av detta kommer bolagets aktie tas bort från BeQuoteds kurslista. Bolaget kommer att använda BeQuoted för distribution av rapporter och pressmeddelanden även efter det att HQ bank upphör att agera market maker i aktien.

ALM har drygt 10,1 miljoner aktier.

Stockholm den 24 september 2010

Joakim Alm, Verkställande direktör

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Pressrelease 2010-09-24.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida ALM Equity

Om ALM Equity:
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder.

Mer information finns på www.almequity.se samt på www.bequoted.com