HQ Fonder AB

HQ ETF uppdaterad information Fredag

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 10:14 CEST

- HQ Verkstad ETF, HQ Material ETF, HQ Finans ETF, HQ Fastighet ETF handlas på börsen. Dessa fonder har inga fordringar på HQ Bank.

- HQ OMX Double Long ETF, HQ OMX Double Short ETF har neutral exponering sedan stängning måndag 30/8. Detta innebär att mekanismen som gör att fonderna ändras i värde i dubbel takt mot börutvecklingen är avstängd och inte längre påverkar fondernas värde. Åtgärden har vidtagits för att skydda andelsägarna från börsrörelser och FI är informerad om åtgärden. Double Long och Double Short-fonderna handlas inte i avvaktan att fonderna får kontroll över sina fordringar på HQ Bank som är i likvidation. Fordringarnas storlek på HQ Bank uppgår till cirka 16 kr respektive 10 kr per andel.

- HQ NASDAQ 100 ETF. Fonden har fortsatt exponering mot NASDAQ 100 index. Fonden handlas inte, detta i avvaktan på att fonden får kontroll över sina fordringar på HQ Bank som är i likvidation. Fordrans storlek är ca 1,3 USD av fondandelens värde.

- Fondbolaget debiterar ingen förvaltningsavgift under perioden då handel inte är möjlig.

- Handel kan påbörjas på tisdag morgon förutsatt att fonderna har säkrat sina fordringar från HQ Bank. Blir beskedet från FI idag eller under helgen att affären går igenom planerar fondbolaget att återställa fondernas exponering på stängning måndag. Ny information om likvidationen av HQ Bank kan naturligtvis påverka denna målsättning.

Frågor besvaras av HQ Fonder +46-8-696 1673 eller 1741