HQ Fonder AB

HQ Fonder AB:s aktieägare erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja aktier

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 14:12 CEST

HQ Fonder AB:s aktieägare erbjuds möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämn börspost (100 aktier). För aktieägare med 1-99 aktier innebär detta att de kan sälja samtliga sina aktier i bolaget utan kostnad för courtage. Avsikten är att erbjudandet skall genomföras under oktober/november i år. Erbjudandet genomförs i samarbete med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets.

”Många av HQ Fonders aktieägare har ojämna aktieinnehav. Styrelsen gör bedömningen att aktiens likviditet förbättras om fler aktieägare har jämna börsposter, vilket är till gagn för samtliga ägare i HQ Fonder. Mot denna bakgrund erbjuds aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att erhålla jämna börsposter. Bolagets kostnader minskar dessutom med färre antal aktieägare." säger HQ Fonders VD Hans Hedström i en kommentar.

Stockholm den 4 oktober 2004

Hans Hedström
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Hans Hedström, telefon 08 – 5220 2600.

HQ Fonder AB (publ) • Box 7828, 103 97 Stockholm • Besöksadress: Regeringsgatan 48, uppgång A plan 10
Telefon: 08-5220 2600 • Telefax: 08-5220 2610 • Styrelsens säte: Stockholm • Org.nr: 556602-2777 • www.hqfonder.se