HQ Bank

HQ Fonder lanserar Mellanösternfond - stärker positionen på tillväxtmarknader

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:44 CEST


HQ Fonder lanserar - HQ Middle East - som är inriktad på de expansiva ekonomierna i Mellanöstern. Fonden kommer att investera i enskilda bolag utifrån en värdebaserad förvaltningsstil med fokus på länderna i Mellanöstern. HQ Fonder har sedan mitten av 90-talet varit en framgångsrik pionjär inom tillväxtmarknader som Ryssland, Asien och Afrika.

Mellanöstern befinner sig i ett expansivt skede som med stor sannolikhet kommer att fortsätta i många år. BNP-tillväxten i regionen drivs av en ökad inhemsk efterfrågan och stora investeringar inom infrastruktur. De finansiella marknaderna har successivt öppnats för internationellt kapital samtidigt som transparensen ökat, vilket ger ett ökat inflöde av kapital till regionen. Förutom olje- och energisektorn finns det ett stort antal starka företag inom bland annat bygg- och fastighet, konsumentvaror, telekom och finans som har en god tillväxtpotential.

"Mellanösterns ekonomiska betydelse växer kontinuerligt och den nya fonden ger våra kunder en möjlighet att investera i en region på frammarsch. Till skillnad från den förra oljeboomen på 70- och 80-talet investerar nu länderna i regionen sina enorma överskott i de egna ekonomierna. Syftet är att bygga bärkraftiga ekonomier som står på flera ben och minska beroendet från olja. Samtidigt har regionen avreglerats, statliga monopol privatiserats och den ekonomiska integrationen med omvärlden ökat. Fonden ger därför investeraren exponering mot intressanta lokala bolag som gynnas av den regionala expansionen", säger Hans Hedström, Verkställande Direktör HQ Fonder.


För ytterligare information:
Hans Hedström, Verkställande Direktör HQ Fonder, tel: 08-696 17 00
Peter Gullmert, Marknads- och försäljningschef HQ Fonder, tel: 08-696 17 00


HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.

Antalet anställda är cirka 250 personer.

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).