HQ Fonder AB

HQ Material ETF

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:22 CEST


Market makers kvoterar inte pris i HQ Material ETF pga att två centrala innehav är handelsstoppade; Stora Enso och Holmen B handelsstoppades på förmiddagen. Som förtydligande har HQ Material ETF har inga fordringar mot HQ Bank som befinner sig i likvidation.