HQ Bank

HQ och OPM skapar innovativ och oberoende aktör inom hedgefondlösningar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 14:23 CEST

HQ och OPM har tecknat avtal om att i ett gemensamägt bolag sammanföra OPM:s verksamhet med HQ:s tre hedgefonder - Solid, Global och Nordic. Bolaget, som kommer att behålla namnet OPM, har som mål att bli en betydande oberoende aktör inom globala hedgefondlösningar i Skandinavien.

OPM grundades år 2003 och är i dag en av de ledande aktörerna i norra Europa inom utvärdering och analys av hedgefonder, och erbjuder även fondandelsfonder vilka investerar i hedgefonder. OPM har kontor i Stockholm och Genève, kundbasen består av institutioner, banker, företag och individer. En väsentlig del av kunderna finns utanför Sverige.

OPM arbetar med en disciplinerad investeringsprocess baserad på traditionell fundamental analys i kombination med egenutvecklad proprietär kvantitativ analys där över 10 000 internationella hedgefonder kontinuerligt analyseras. Bolagets största fond, OPM Alfa har sedan starten varit mycket framgångsrik och den riskjusterade avkastningen ligger bland den absoluta världstoppen bland fond-i-fond lösningar.

"Samgåendet med OPM är en del i vår intensifierade satsning på alternativa investeringar och passar strategiskt mycket väl in i vår affärsmodell. Hedgefonder har en rad fördelar och är redan idag ett naturligt inslag i en investerares värdepappersportfölj. Med en breddad kundbas, ett högkvalitativt analysteam och skalfördelar inom förvaltning, distribution och administration, skapar vi en stark och tydlig aktör på den skandinaviska fond-i-fond marknaden", säger HQ:s VD och koncernchef Mikael König.

Det gemensamma bolaget kommer att ägas till lika delar och förutom apportemissionen bestående av HQ:s tre hedgefonder - Solid, Global och Nordic - kommer HQ att erlägga 25 mkr i likvida medel. Det förvaltade kapitalet uppgår initialt till 3,3 mdr SEK. Den övergripande strategin är att vidareutveckla den analysplattform OPM arbetat fram för institutionella kunder och även göra denna tillgänglig för en bredare allmänhet.

"Hedgefonder har historiskt producerat en högre riskjusterad avkastning än aktier och räntor, och vi är övertygade om att detta kommer att gälla även i framtiden. Skillnaden mellan olika hedgefonder och förvaltare är dock stor. En strukturerad, bred och högkvalitativ analys kommer att få en allt större betydelse framöver. Affären är logisk och skapar förutsättningar för ytterligare strategiska investeringar inom analys och produktutveckling. Vidare ser vi fram emot att få en tydlig institutionell ägare med omfattande erfarenhet av skandinavisk distribution", säger Simon Reinius VD i OPM.


För mer information kontakta:
Mikael König, VD, 08-696 17 00
Fredrik Crafoord, Vice VD, Chef för Alternativa Investeringar, 08-696 17 00

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.
Antalet anställda är cirka 250 personer.

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).