Hagströmer & Qviberg AB

HQs aktieägare erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja aktier för att innehavet skall uppgå till jämna börsposter

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:54 CEST


Hagströmer & Qviberg ABs (publ) (”HQ”) styrelse har beslutat utnyttja det mandat som erhölls på årsstämman den 30 mars 2006, varvid aktieägare i bolaget erbjuds möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägare skall uppnå ett innehav motsvarande jämna börsposter. Erbjudandet skall hanteras av HQ Bank och kommer att genomföras under perioden 8-26 maj 2006. Syftet med erbjudandet är att uppnå en mer ändamålsenlig ägarstruktur och därmed skapa förutsättningar för en högre likviditet i HQ-aktien.

En börspost uppgår till 50 aktier efter nyligen genomförd split.Frågor besvaras av Patrik Enblad, verkställande direktör, tel 08-696 1700

Hagströmer & Qviberg (HQ) utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

Huvudkontoret är beläget i Stockholm och antalet anställda är cirka 210 personer.

Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ).