Consultatum AB

HR har inte utvecklat de relationer som behövs för att inta rollen som strategiskt partner (ännu)

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 12:35 CET

11 november 2011

HR har inte utvecklat de relationer som behövs för att inta rollen som strategiskt partner (ännu)

Tålamod är en dygd – tålamod utan en handlingsplan är puckad! 

I vår undersökning (HR Förtroende Index) syns det klart och tydligt att HR medarbetare inte har utvecklat relationer med chefer för att chefer skulle vilja ha HR-medarbetares strategiska rådgivning.

Frågan som vi ställde till chefer lyder:

HR-medarbetare har utvecklat den relation med mig som de behöver för att ge råd och stöd kring strategiska frågor.

Svaren blev följande:

Instämmer helt                                       7.4%
Instämmer i hög grad                            14.8%
Instämmer                                            29.6%
Instämmer delvis                                   40.7%
Instämmer inte alls                                 7.4%

Frågan som vi ställde till medarbetare lyder:

HR-medarbetare har utvecklat den relation med chefer som de behöver för att ge råd och stöd kring strategiska frågor.

Instämmer helt                                       8.1%
Instämmer i hög grad                             33.9%
Instämmer                                            35.5%
Instämmer delvis                                   16.1%
Instämmer inte alls                                  6.5%

Över 400 chefer har svarat på enkäten och över 100 HR medarbetare.

Det är tydligt att HR överskattar kvalitén i relation med linjechefer – detta i sig är inte ett problem – men en handlingsplan krävs för HR-medarbetare att prioritera relationsbyggande med chefer för att inte fullt den strategiska rollen.  Ingen plan innebär ingen förändring!

Consultatum är ett HR-konsultföretag med odelat fokus på att stötta organisationer under utveckling. Genom att konkretisera HR-arbetet hjälper vi HR-funktionen att skapa resultat. Våra kunder finns över hela landet och innefattar såväl kommunala som privata företag.