HR Pellets

HR Pellets AB - Nytt säljbolag för Härjedalens Miljöbränsle AB och Rindi Pellets AB

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2014 11:52 CEST

Rindi Pellets AB och Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB) har den 1 april bildat ett gemensamt försäljningsbolag HR Pellets. Det nya bolaget ägs till lika stora delar av Rindi Pellets och HMAB.

Företaget kommer från och med 1.6.2014 att marknadsföra och sälja träpellets från Rindi Pellets och HMAB. Det nya bolaget kommer att samordna försäljningen av båda företagens produktionsvolymer samt att effektivisera olika logistiklösningar. HR Pellets kommer att fortsätta försäljningen av samma varumärken som tidigare; Rindi-pellets, Dalaguld och HMAB-pellets.

Företaget kommer att ha en stark roll på den svenska och norska marknaden. Efterfrågan på träpellets förväntas öka kraftigt i hela Europa och HR pellets är redo att möta den efterfrågan med en årskapacitet på ca 200 000 ton.

”Tillsammans har vi skapat ett konkurrenskraftigt företag för att bidra till en säker framtida produktion av träpellets i Sverige. Våra kunder kommer att erhålla ett miljövänligt biobränsle som är både hållbart och effektivt producerat samt en pellets som är enligt högsta kvalitetsstandard och levereras med en väldigt hög leveranssäkerhet. Jag ser fram emot att leda utvecklingen av vårt nya företag”, säger VD Steven Morris.

Rindi Pellets AB and Härjedalen Miljöbränsle AB (HMAB) on 1 April has formed a joint sales company HR Pellets AB. The new company is owned equally by Rindi Pellets and HMAB. The company will from 1.6.2014 sell wood pellets to the market and from both Rindi Pellets and HMAB. The new company will coordinate the sales of both companies and streamline logistics solutions. HR Pellets will continue selling the same brands; Rindi-pellets, Dalaguld and HMAB-pellets.

The company will have a strong role in the Swedish and Norwegian market. Demand for wood pellets is expected to rise sharply across Europe and HR Pellets is ready to meet the demand, with an annual capacity of circa 200,000 metric tons.

"Together, we have created a competitive and flexible company helping to a secure the future production of wood pellets in Sweden. Our customers will receive an eco-friendly bio-fuel that is both sustainable and effective. Our Pellet production that is of the highest quality and with three production plants we have flexibility and reliability to delivery. I look forward to leading the development of our new company, "said Managing Director Steven Morris.