Human Resources Group Europe

HR24 genomför ägarspridning

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 13:17 CEST

I HR24 pågår nu en ägarspridning. Emissionen hanteras administrativt av Aktieinvest.

När HR24 startades var målet att bygga upp en kundstock bestående av vunna upphandlingar, samarbetsavtal och långsiktiga kundrelationer. Där är Bolaget nu.

Efterfrågan är större än vad vi kan möta med nuvarande organisation. Vi bygger nu ut sälj- och leveranskapaciteten genom föreliggande nyemission, säger HR24:s VD Mikael Sollenberg

Vi har på kort tid utvecklats till en expansiv leverantör av kompetensutveckling, företrädesvis utbildningar, verksamma över hela landet, vilket vi är stolta över, framhåller Mikael Sollenberg.

Värderingen av Bolaget är försiktig, då vi vill att våra nytillkommande delägare ska få en god värdetillväxt, avslutar Mikael Sollenberg.

För mer info: Mikael Sollenberg, VD,  ir@hr24.se

www.hr24.se/ir