Hörselskadades Riksförbund

HRF: Tillsätt en bullerkommission för skolan och förskolan

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:55 CET

I många skolor och förskolor utsätts barn för buller som försvårar inlärning, stör koncentrationen, försämrar minnet och medför hälsorisker. Och det är fullt tillåtet.
– Så kan det inte få fortsätta. Regeringen borde tillsätta en ”bullerkommission” för skolan och förskolan, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörsel­skadades Riksförbund (HRF), som i dag, torsdag, talar vid en ljudmiljö­konferens i Stockholm.

I landets skolor och förskolor är det inte ovanligt med genom­snittliga ljudnivåer på 70 decibel, vilket är jämförbart med många verkstadsindustrier. Det innebär att läraren måste mer eller mindre skrika för att höras.

HRFs ljudmiljörapport ”Kakofonien” visar att 57 procent av lärarna har svårt att höra vad eleverna säger i klassrummet. Två av tre lärare/förskol­lärare tycker att ljudmiljön på jobbet är ett problem varje dag/varje vecka (HRF/Novus Opinion). Den främsta orsaken är dålig akustik. Lokalerna är utformade på ett sätt som gör att röster, steg och andra vanliga ­ljud blir till ett påfres­tande oväsen.

– Mitt i detta buller ska barnen försöka lära sig saker, lösa problem, vara kreativa, koncentrera sig och föra samtal. Det är särskilt tufft för de barn som redan har svårt att hänga med i skolan, visar forskning, säger Jan-Peter Strömgren, som tycker att regelverken är alldeles för svaga.

– I dag läggs nästan allt fokus på hörselskadligt buller över 80 decibel, medan störande buller sällan tas på allvar. Därför behövs en bullerkommission för skolan. En kommission som ser över lagar och regler, och lägger grunden för en ”ljudsmart” skola, med bättre studieresultat och färre sjukskrivningar.

Läs mer om HRFs ljudmiljöundersökningar i rapporten "Kakofonien" påwww.befriasamtalet.se/rapport

”BEFRIA SAMTALET” – om ljudmiljöproblem och ljudsmarta lösningar

KONFERENS:
Torsdag 17 februari kl 9.00–16.00, Clarion Hotel Stockholm, Ringv. 98
Utställningen ”Bli ljudsmart” kl 9.00–20.30

Öppet möte med DEBATT: Torsdag 17 februari kl 18.30–20.00, Clarion Hotel Stockholm, Ringv. 98. Debattdeltagare: Metta Fjelkner, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, Inger Maurin, vice förbundsordförande, Lärarförbundet, Maria Stockhaus (m), ordförande för utbildningsberedningen i Sveriges kommuner och landsting (SKL), Bernt Nilsson, t.f. generaldirektör, Arbetsmiljöverket, och Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF).
För mer information:
Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se