Euro PFC

HRK, branschorganisationen för HR-konsulter arrangerar HRK-dagen

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 13:28 CET

HRK är en etablerad branschförening för HR-konsulter och företag som levererar HR tjänster. Föreningen bevakar och definierar HR-processer, samt auktoriserar företag och konsulter. HRK har som uppgift att bidra till högre kvalitet, säkerhet och trygghet för kunder och upphandlare i valet av leverantör av HR-tjänster.

HRK strävar efter en ökad kvalitetssäkring av HR-tjänster. Genom den kvalitetssäkringsmodell, som HRK - auktoriseringen innebär, erbjuder föreningen en av de få kvalitetsstämplar som finns inom HR området idag.

Efter ansökan om medlemskap och auktorisering i HRK, genomgår företaget en grundlig gransknings- och utvärderingsprocess där metoder, verktyg, handhavande, utbildning kvalitetssäkring samt ekonomiredovisning undersöks och utvärderas. Efter att ha blivit auktoriserat förbinder sig företaget att följa HRK:s etiska föreskrifter, metod- och testpolicys. Företaget kan härefter använda HRK-auktorisationen in sin marknadsföring, vid upphandling etc. Som kund till ett HRK - auktoriserat företag finns möjlighet att anmäla tveksamt genomförda processer till HRK:s etiska nämnd.

HRK består idag av 22 auktoriserade konsultföretag.

  • För kunderna är auktorisationen ett kvitto på att konsulten/konsulterna arbetar med vetenskapligt etablerade metoder och kvalitetssäkrade processer. Auktorisation innebär med andra ord hög kvalitet och ekonomiskt stabila företag som följer högt ställda etiska krav, samt använder vetenskapligt granskade metoder och arbetssätt. Som kund kan man därigenom känna en större trygghet genom att välja ett av HRK auktoriserat konsultföretag som samarbetspartner.

För att tydliggöra HRK:s roll i HR - Sverige, kommer vi att bjuda in till HRK - dagen. HRK - dagen går av stapeln den 10/5 med ett antal seminarier som startar kl 13.00 på Victory Hotel i Stockholm. Huvudämnet för HRK - dagen är kvalitetssäkring och vilka viktiga överväganden man står inför vid val av HR - leverantör i samband med upphandling.

Läs mer på http://www.hrk.org/.

I marknadsföringen av HRK – dagen, samarbetar HRK med Euro PFC.


Ytterligare information:

Cecilia Wåhlstedt                      

Presstalesperson HRK  

Ordförande HRK,

F.D. och lektor vid Institutionen för psykologi,

Uppsala Universitet 

 Tel: 018-471 2146

E-post: Cecilia.Wahlstedt@psyk.uu.se