Hans Richter Läromedel

HRL lanserar språkdiagnos online med kompetenskvitto för arbetslivet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:40 CEST

Hur mycket engelska kan du egentligen? Svenskar har i jämförelse med många andra en relativt hög kompetensnivå i engelska. Som turist i ett fjärran land tar man sig fram utan några större kommunikationsproblem. Det alltmer internationaliserade arbetslivet ställer dock helt andra krav. Hans Richter Läromedel lanserar idag ett onlinebaserat test för företag och resten av arbetslivet. Detta är en uppgraderad version av Richbooks Språkdiagnos och som genom den nya resultatuppföljningsmodulen ger ett specificerat kompetenskvitto på engelskakunskaper.

Europarådet nivåskala: Diagnosen för arbetslivet är anpassat för Europarådets nivåskala för främmande språk. Samtidigt vilar inplaceringen på nivåskalan på vetenskaplig grund efter 12 000 test. Språkdiagnosen har således funnits i pappersformat under en lång följd av år.

Innehåll: Testet innehåller sammanlagt 80 uppgifter inom grammatik-, uttal-, ord- och läsförståelse och diagnostiserar på så sätt vilka språkområden i engelska som behöver förbättras, vid sidan av inplaceringen på nivåskalan. Testet tar cirka 45 minuter att genomföra och är för arbetslivet en tids- och resursbesparare då det kan utföras från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Något som får som följd att det inte finns något behov av resor till ett särskilt testtillfälle, språkdiagnosen kan utföras när som helst, var som helst.

Kompetenskvitto: För företag och resten av arbetslivet erbjuder vi en fullständig utvärdering av testresultaten. Detta betyder en skriftlig utvärdering av vad den studerande bör förbättra, samt en nivåinplacering av resultatet på Europarådets nivåskala för främmande språk. Språkdiagnosen kan med fördel fungera som förtest inför studier till exempelvis IELTS, TOEFL, Cambridge BEC-test och som ett kompetenskvitto för personer som använder engelska i sin yrkesutövning.

Klicka här för mer information och kontakt

 

Kontakta gärna,

LarsGöran Boström, Marknads- och utvecklingsansvarig för Hans Richter Läromedel för mer information.

telefon: 0454 32 36 04 | e-mail: larsgoran@richbook.se

webb: http://www.interaqtive.se | http://www.elearningworld.se | http://www.richbook.eu

 

Förlaget sysslar med försäljning av eLearningprogram från några av världens främsta producenter. HRL har därtill en betydande egen utveckling av eLearningprogram, Språkdiagnos och polska för nybörjare och Richbooks Project Management finns redan idag, mycket mer är på väg. Vi erbjuder företag, utbildningsföretag, skolor och universitet ett omfattande sortiment med läromedel, tjänster och kunskaper för modernt lärande.