Bee Urban

HSB-honung i Huddinge

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 16:07 CEST

Torsdagen den 27 juni flyttar ett av Bee Urbans bisamhällen med 50.000 nya hyresgäster in hos HSB på Forelltorget 2 för att försköna och förgröna Huddinges omgivning. Bin pollinerar blommor som i sin tur kan ge frukt och föröka sig, och dessa blommor behöver hjälp. Varje år försvinner det växtarter på grund av brist på pollinerade insekter. Stolta faddrar till våra surrande vänner är HSB som vill vara med och upplysa om vikten att bevara den biologiska mångfalden och aktivt stödja våra honungsbin i den rådande globala bidöden. För vi behöver faktiskt bin! Var tredje tugga som du äter har blivit pollinerad, nästan all frukt och grönsaker, liksom kaffebönorna i fruktostkaffet.

Inte bara våra honungsbin har det tufft, utan av våra svenska vilda humlor och solitärbin är närmare 40% rödlistade. Jordbruk –och insektsgifter, förlust av naturliga boplatser, varroa-kvalster och sjukdomar är några av hoten mot våra vänner. Bee Urban använder sig av ekologiska odlingsmetoder i sin skötsel av sina bin, och hoppas kunna få såväl nuvarande som blivande biodlare att överväga att följa efter.

"Vet man tex inte att jordbruk -och insektsgifter även dödar de flesta insekter och inte endast skadeinsekter så är det ju svårt att få till en förändring i användandet av dessa", säger Karolina Lisslö, en av de två grundarna på Bee Urban.

Att ha honungsbin i stadsmiljö fungerar dessutom hur bra som helst, och man behöver inte oroa sig för att få bin i maten. Den vanligaste förväxlingen som gett bina oförtjänt rykte är att man tror att de är getingar. Men till skillnad från getingen som äter allt, så äter bin bara pollen och nektar. Och sin egen honung förstås! Bikupan är en del i HSB Södertörns hållbarhetsarbete där man vill bidra till en bättre biologisk mångfald.

Tillsammans vill vi sprida kunskap om vikten av en ökad biologisk mångfald och biets roll i våra ekosystem. Förutom att bidra till en bättre biologisk mångfald i stadsmiljön ger bikupan också honung. Beroende på hur varm sommaren är kan kupan ge upp till 20 kilo honung.

"Men bin gör inte bara honung utan står för pollineringen av en tredjedel utav världens livsmedelsproduktion, så det innebär stora problem om bina försvinner", säger Linda Silfverberg, miljöansvarig på HSB Södertörn.

Bee Urban grundades av två miljömedvetna biologer Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg vars syfte är att sprida medvetenhet, kunskap och pollineringseffekten av bin och deras inverkan på såväl lokal som global skala. Biprodukten av affärsverksamhet är dessutom den allra lenaste honung!

För kontakt: Karolina Lisslö: karolina@beeurban.se +46 738 970014Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!