Bodens kommun

HSB satsar i Boden

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 08:41 CEST

Som en av de största bostadsbyggarna i regionen med bostadsprojekt i hela Norrbotten och norra Västerbotten satsar nu HSB Norr på Bodens kommun. Satsningen gäller kv Enen för bebyggelse av bostäder i flerfamiljshus, företrädesvis bostadsrätter.

Främst bostadsrätter

– Vi ser en markant ökning av efterfrågan i Boden där vi förvaltar stora fastighetsbestånd för kunders räkning, berättar Christoffer Björn, HSB.

HSB Norr, som även äger ett stort antal egna hyresfastigheter runt om i verksamhetsområdet, har sedan några år tillbaka inga egna fastigheter i Boden. Nu kan det bli ändring på det.

I första hand planeras det för bostadsrätter i kv Enen, (vid korsningen Kvarngatan-Hellgrensgatan i Boden)som under 1950 till 1980-talet var bebyggt med bl.a. en brandstation och en busstation. Nu nyttjas ytan främst till parkering och ligger intill det populära rekreationsområdet Kvarnängen. Ny lokalisering av Ungdomens Hus och andra verksamheter i den före detta brandstationen kommer att lösas av kommunen tillsammans med berörda hyresgäster.

– Området är ytterst väl lämpat för bostadsbebyggelse med ett naturskönt läge vid Bodträsket, menar Christoffer Björn. Ett centralt läge med fina promenadstråk alldeles runt knuten, avslutar han.

Strategisk centrumsatsning

I Bodens kommun pågår ett arbete med att hitta möjligheter att förtäta centrala områden i stadskärnan. Projektet är ett strategiskt arbete som syftar till att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen. En bebyggelseinventering av innerstaden har gjorts.Det finns 10 kvarter med möjligheter till förtätningar.

Ett av dem är kv Enen. I inventeringen konstateras att kvarteret är lämpligt att utvecklas i huvudsak för bostadsändamål.

– Vi har under en tid fört diskussioner med HSB om exploatering av kvarteret Enen. Med tanke på behovet av bostäder i Boden är det mycket positivt att vi har träffat ett avtal om markanvisning säger Lars Andersson, chef för kommunens samhällsbyggnadskontor. Det är ett första viktigt steg i förverkligandet av en förtätning av Bodens stadskärna, avslutar han.

Beslut i kommunstyrelsen

Beslutet att ge HSB Norr markanvisningen kommer inom kort att behandlas i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet Torbjörn Lidberg välkomnar HSB:s satsning på Boden.

– Vi har bostadsbrist och för att få folk att flytta till kommunen och behålla de som redan finns där måste det bli fler lägenheter. Även om bygget kommer igång först om några år är det viktigt att människor känner att det är projekt på gång. Det skapar tillit och framtidstro och man ser att det snart kommer att finnas alternativ att flytta till.

Kontaktpersoner:

Lars Andersson, Samhällsbyggnadschef Bodens kommun, 0921-621 43, 070-627 10 88

Christoffer Björn, HSB, 0920-848 17, 070-634 37 19

Jesper Josbrant, VD HSB Norr, 0920-848 35, 070-518 48 35

Kontaktperson: Lars Andersson
E-post: Lars.Andersson@boden.se
Telefon: 070-627 10 88

Kontaktperson: Christoffer Björn
E-post:
Telefon: 070-634 37 19