Sundsvall Energi

HSB Södra Norrland tecknar mångårigt elavtal med Sundsvall Energi

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2018 06:30 CEST

HSB Södra Norrland har tecknat ett avtal med Sundsvall Energi som omfattar elförsörjningen för ett 30-tal bostadsrättsföreningar i Härnösand och Kramfors. Affärens volym uppgår till 9 miljoner kilowattimmar per löpande 3-års period. Årsvolymen beräknas till 3 000 000 kWh och motsvarar cirka 1 200 lägenheter.

- Vi är oerhört glada över vårt fortsatta samarbete med HSB södra Norrland och vi ser helt klart en tydlig trend i att allt fler företag i Sundsvall och nu även i Härnösand och Kramfors väljer att handla elen lokalt – vilket är glädjande, säger Kristina Svensson tf. marknadschef vid Sundsvall Energi.

Avtalet är ett så kallat Scandem portföljförvaltningsavtal med 100 % förnyelsebar el. Tjänsten innebär att Sundsvall Energi löpande säkrar HSB:s elbehov i mindre portioner under avtalsperioden med en speciell strategi som jämförs med marknadens mest förmånliga priser.

- För oss på HSB är det viktigt att ingå avtal med en stark, kunnig och engagerad partner som kan ge oss en kostnadseffektiv lösning där även miljöel ingår. Detta får vi nu i samband med avtalstecknandet med Sundsvall Energi, vilket är glädjande, säger Mats Sjölund, affärsområdeschef vid HSB Södra Norrland.


Fotnot:
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – idag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter.

För mer information, kontakta:
Kristina Svensson, tf. marknadschef, Sundsvall Energi, 070-186 00 39
Mats Sjölund, affärsområdeschef, HSB Södra Norrland, 070-669 69 80
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, Sundsvall Energi, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.