HSO Malmö; Handikappföreningarnas SamarbetsOrganisation i Malmö

HSO MALMÖ - HJÄLPER TILL: Informations- och protestmöte Psoriasisföreningen Malmö-Vellinge den 4 oktober kl. 13.00

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 15:42 CEST

UPPROP från PSO Malmö-Vellinge!!!

I den fria konkurrensens sjukvård har föreningens verksamhet blivit rejält hotad. Vid årets upphandling för ljusbehandling har Region Skåne valt att anlita "Capio" Citykliniken för ljusbehandling av psoriasissjuka under kommande 4 års-period.

Detta innebär för Er som idag går under behandling, att ni fortsättningsvis "fr.o.m. januari -09" kommer att få köa bland alla övriga patienter på Citykliniken. Ni kommer då, för att komma under behandling, även att konkurrera med övriga hudvårdspatienter. bl.a. människor med malignt melanom (hudcancer), vilket tyvärr naturligtvis kraftigt kommer att missgynna psoriasispatienters möjlighet till adekvat vård.
Detta kan vi inte acceptera!

DÄRFÖR!!!

Kallar PSO till ett informations- och protestmöte

LÖRDAG DEN 4 OKTOBER KL. 13:00

PÅ / VID PSOs MOTTAGNING

BASKEMÖLLEGATAN 3 D

i MALMÖ

Detta är det allvarligaste hotet mot PSO Malmö-Vellinges verksamhet någonsin. Därför är det av största vikt att så många som möjligt ställer upp och visar sitt missnöje och förtvivlan inför denna katastrof Region Skåne är på väg att utsätta oss psoriatiker för.

Kan du inte komma, så skriv på vår "Protestlista"
och returnera/ta med den till oss. Tag gärna hjälp av övrig familj, släktingar, vänner, grannar och andra bekanta.
Ju fler namnteckningar vi får. Desto bättre effekt.

STYRELSEN och PERSONALEn i/på PSO Malmö-Vellinge
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------./.