HSO Malmö; Handikappföreningarnas SamarbetsOrganisation i Malmö

HSO Malmö - INFORMERAR Temadag om den nya hörselvården i Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2008 09:42 CEST

Inbjudan till temadag om den nya hörselvården i Skåne

*

Den 1 oktober införs en ny kundvalsmodell i Skåne för hörselvården. Nuvarande hörcentraler kommer inte att finnas kvar. I stället ska regionens hörselvård för vuxna bedrivas av privata entreprenörer på ett flertal orter i Skåne. Syftet med temadagen är att informera om kundvalsmodellen och de auktoriserade audionommottagningarna samt att ge tillfälle att ställa frågor till ansvariga.
*

PROGRAM:

*

11.30 - 11.45

Sune Wadenheim ordförande i HRF; Hörselskadades Förening i Malmö hälsar välkommen.
*

11.45 - 14.00

Inge-Marie Nilsson, förste vice ordförande i Habilitering & Hjälpmedelsnämnden och Mie Claesson, tjänsteman, Habilitering & Hjälpmedel, informerar om den nya kundvalsmodellen med Auktoriserade Audionommottagningar och på vilka orter de nya mottagningarna kommer att bedriva verksamhet.
*

Hörslinga och skrivtolkar finns.
*

Plats: Stadsbiblioteket i Malmö.

*

Dag: Lördagen den 20 september 2008
*

Tid: 11.30 - 15.00
*

Entré och anmälan: Fri entré. Ingen anmälan.

*

Seminariet är öppet för allmänheten och arrangeras av Hörselskadades Förening i Malmö i samarbete med Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne.
*

Pass på att ställa frågor till politiker, tjänstemän och entreprenörer om den nya hörselvården i Skåne!
*

Välkomna!

HRF, Malmö stad, Habilitering & Hjälpmedel - Region Skåne

--------------------------------------------------------------------------