HSO Malmö; Handikappföreningarnas SamarbetsOrganisation i Malmö

HSO MALMÖ INFORMERAR MERA - Hörselskadades Dag 18 oktober 2008

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2008 08:48 CEST

HRF

Hörselskadades dag
Lördagen den 18 oktober 2008
Carolinahallen, S:t Getrud, Östergatan 9B i Malmö
Öppet Hus klockan 10.30 - 15.00
Välkomna!

Föredragshållare:

10.30 - c:a 11.30
Försäkringskassan informerar om handikappersättning och hjälpmedel

kl. 11.45 - c:a 12.30
Ljudmiljö
Lyssnande Lund - Ljudmiljöcentrum har till uppgift att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv.

kl. 13.00 - c:a 14.00
Margareta Vogel från Hörseltjänst informerar om arbetshjälpmedel för YRKESVERKSAMMA och hur man söker detta.

UNDER DAGEN FINNS UTSTÄLLARE FRÅN HÖRSELTJÄNST, ABF och Ljudmiljöcentrum på plats.

Varmt välkommen - Hörselskadades Förening

Fri entré, Hörslinga finns, Skrivtolkar är beställda.

./..