HSO Malmö; Handikappföreningarnas SamarbetsOrganisation i Malmö

HSO MALMÖ TALAR OM - Dyslexivecka 6 - 12 oktober 2008 i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 08:07 CEST

Europeiska Dyslexiveckan.
6-12 oktober 2008

Under den Europeiska Dyslexiveckan kraftsamlar Dyslexiförbundet FMLS för att fästa uppmärksamhet på bristen på hjälpmedel och läromedel. Arrangemang genomförs på många platser runt om i landet.

Ett upprop till regeringen, till Sveriges kommuner och landsting publiceras och sprids över landet. Detgenomförs även en namninsamling.

Dyslexiveckan 6-12 oktober 2008

Underhela Europieska Dyslexiveckan finnsDyslexisamverkan Skåne representerat på Lunds Stadsbibliotek. Programmet innehåller mycket information för både professionella och privatpersoner. Titta förbi på Lunds Stadsbibliotek och prata med någon av våra representanter, titta på utställningen eller lär dig mer om kompensatoriska hjälpmedel.

PROGRAM

Måndag 6 oktober

Attention Malmö och Trelleborg visar film och pratar om läs- och skrivsvårigheter i kombination med neuropsyiatriska funktionshinder som ADHD/damp,ADD, Tourette Syndrom, Autismoch Aspergers syndrom.

14.00 - 15.30 SKED (Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi) håller information för lärare och andra inom skolans värld som kommer i kontakt med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Svenska Dyslexiföreningen finns på plats under dagen och svara på frågor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Tisdag 7 oktober

14.00 - 15.30 SKED (Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi) ger dyslexiinformation till föräldrar om barn och dyslexi.

18.00 - 20.00 Helene, 17 år och Louise, 15 år, berättar om hur det är att vara tonåring och leva med dyslexi. De tar upp frågor som rör hur det är att ha dyslexi innan någon vet om det och hur det är attvara duktig i skolantrots dyslexi.

Under hela dagen demonstreras både nya och beprövade kompensatoriska hjälpmedel. Kompensatoriska hjälpmedel är olika datorprogram och andra tekniska uppfinningar som tagists fram för att hjälpa personer med läs- och skrivsvårighter/dyslexi att kompensera för sitt funktionshinder.

Onsdag 8 oktober

10.00 - 14.00 FDB, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, informerar om sin verksamhet.

10.00 - 14.00 Linda, Olof och Jessica från Folkhögskolan Sundsgården berättar om hur det är att gå på Dyslexilinjen.

17.30 - 19.00 Gerty Engh, universitetsadjunkt i svenska samt dyslexipedagog,håller föredrag på temat: Högskolestudier är det möjligt?Går det verkligenatt ha dyslexi och studera på högskola/universitet?

16.00 - 20.00 Sreening för att se om tendens till dyslexi föeligger, av Leg. Logoped Helén Sämfors.

Svenska Dyslexiföreningen finns på plats under dagen och svara på frågor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Under hela dagen demonstreras kompensatoriska hjälpmedel.

Torsdag 9 oktober

Dyslexi Malmö representeras av Kersti Ericson som berättar om sin verksamhet i Malmös innerstad.

Dyslexiförbundet FMLS Malmö berättar om sin verksamhet och visar bland annat en film.

Under hela dagen demonstreras kompensatoriska hjälpmedel.

Fredag 10 oktober

Svenska Dyslexiföreningen finns på plats under dagen och svara på frågor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Under hela dagen demonstreras kompensatoriska hjälpmedel.

Lördag 11 oktober

13.30 - 15.00 Gerty Engh, universitetsadjunkt i svenska samt dyslexipedagog,håller föredrag på temat: Högskolestudier är det möjligt? Går det verkligen att ha dyslexi och studera på högskola/universitet?

12.00 - 15.00 Screening för att se om tendens till dyslexi föreligger, av Leg. Logoped Helén Sämfors.

Svenska dyslexiföreningen finns på plats under dagen och svara på frågor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Under hela dagen demonstreras kompensatoriska hjälpmedel.

Söndag 12 oktober

11.00 - 13.00 Helene, 17 år och Louise, 15 år berättar om hur det är att vara tonåring och leva med dyslexi. De tar upp frågor som rör hur det är att ha dyslexi innan någon vet om det och hur det är att vara duktig i skolan trots dyslexi.

Svenska Dyslexiföreningen finns på plats under dagen och svara på frågor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Under hela dagen demonstreras kompensatoriska hjälpmedel.

---------------------------------------------------------