HSO Malmö; Handikappföreningarnas SamarbetsOrganisation i Malmö

HSO Malmö tipsar om: konferens i Malmö 5 maj - Ett arbetsliv för alla - Intellektuell funktionsnedsättning och arbete

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 11:24 CEST

Komvux Södervärn och Särvux inbjuder till en

konferensdag kring arbete för personer med

intellektuell funktionsnedsättning.

Vi får ta del av kunskaper och erfarenheter, som kan inspirera och utveckla insatser för att ge fler personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet till arbete.

Programmet kan passa till kompetensutvecklingsdag för personal kring målgruppen.

Vi vänder oss till skolor/utbildningar, arbetsförmedlingar, försäkringskassan, daglig verksamhet, arbetsgivar- och intresseorganisationer, med flera intresserade. En del av dessa verksamheter har representerats i förberedelserna.

DAG: Tisdag 5 maj 2009

PLATS: Aulan, Komvux Södervärn, Spårvägsgatan 9, Malmö

PROGRAM

Kl. 09.00 DROP IN med fika

Registrering + Bokbord + Utställning + Mingel - Nätverkande

09.30 Inledning - Världens Kör Eva Bornemark

10.00 Sivert Antonson: Att nå, få och behålla en anställning.

Sivert är fil.dr och docent i Handikappvetenskap och verksam vid Örebro universitet. I sin forskning har han särskilt intresserat sig för ett speciellt stöd, "supported employment", som skapats för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar till arbete. Sivert har bl.a. samarbetat med Activa i Örebro och kring projekt i Norrköping.

11.45 LUNCH: I gamla Mazettifabriken, Bergsgatan 33. Gångavstånd 10 min.

13.15 Inspirerande exempel: Aktema, Ulrika Pirholt och Jerker Björkdahl. Aktema är ett övergripande team för daglig verksamhet i Norrköping. Man har en bred målgrupp och stöttar personer med intellektuella, psykiska eller neuro- psykiatriska funktionsnedsättningar ut i meningsfulla aktiviteter, sysselsättning, eller arbete utifrån individuella behov och förutsättningar.

14.00 Lokal samverkan:

AktSam: Monica Förster (Fk), Maria Månsson (Af)

DV/Af: Lena Rosengren, Petra Fallman (DV), Mats Fager (Af)

JOBB NU (ESF-projekt): Aino Lindell

14.30 FIKA - Bokbord - Utställning - Mingel - Nätverkande

15.00 Inspirerande exempel: Offentliga och Privata arbetsgivare. Röster från kommun och näringsliv

Darts/DV: Stephan Jarl

Särvux: Arbetslivsinriktning med exempel från Stockholm/Anders Drougge och Malmö.

Gymnasiesärskolan: Rektor Marianne Dymling-Hjelm.

16.15 - 17.00 PANEL: Frågor och diskussion
Moderator: Peter Ekberg

--------------------------------------------------------------------

./.