Puls Solutions

HTC och Symbal Chase presenterar på Bransch100s CPO Dag

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 15:10 CET

På nätverksträffen Bransch100 – Chief Procurement Officer samlas ledande inköpschefer och inköpsdirektörer för att diskutera utmaningarna inköp står inför. HTC, en av världens största tillverkare av mobiltelefoner och Symbal Chase, inköpsexperter som vet hur man ökar sin kontroll och effektivitet, kommer att presentera en fallstudie från ett gemensamt inköpsprojekt som berör vikten av korsfunktionella inköpsteam. För mer information se www.symbalchase.com 

Symbal Chase är inköpsexperter som vet hur man ökar effektivitet och kontroll vilket leder till mätbara besparingar. Symbal Chase finns i Malmö, Stockholm och Shanghai och har lång erfarenhet från olika branscher och företag. Symbal Chase har experter inom både strategiskt inköp såväl som den taktiska och operativa inköpsprocessen.