SIF

HTF och Sif ska gå vidare med planerna på att bilda ett nytt förbund

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:51 CET


Det beslutade HTFs och Sifs förbundsstyrelser enhälligt vid ett gemensamt sammanträde på tisdagen efter en rapport från den förstudie som arbetat sedan årsskiftet.

Närmast tillsätter nu förbunden gemensamt tre arbetsgrupper. Dessa ska utreda de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av en fusion, förbundens beslutsstrukturer, identitet och möjliga organisationsformer.

– Vi kan konstatera att utredningen visar att fördelarna med ett samgående är betydligt större än nackdelarna. Med ett nytt förbund skulle våra medlemmar ha en avsevärt mycket större organisation bakom sig med bredare resurser, säger HTFs ordförande Holger Eriksson.

- Ett nytt, sammanslaget förbund ökar medlemsnyttan. Det skulle göra oss starkare gentemot arbetsgivarna och ökade resurser ger också större möjligheter till närhet och service för medlemmen, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

Förbundsstyrelserna fattade också beslut om en processorganisation för det fortsatta utredningsarbetet, som kommer att ledas av förbundens ordförande Holger Eriksson, HTF och Mari-Ann Krantz, Sif, tillsammans med de vice ordförandena och förbundssekreterarna.

Enligt den tidplan som fastställdes på mötet i dag ska nästa utredningsrapport vara klar på försommaren.

Bakgrunden är att HTF och Sif i december förra året beslutade om en förutsättningslös förstudie om möjligheterna för ett eventuellt samgående i syfte att skapa ökad medlemsnytta. Förbunden konstaterade då att de, som två vertikala förbund inom den privata tjänstesektorn, har mycket gemensamt och att antalet HTF- respektive Sifmedlemmar som finns i en växande ”gråzon” mellan förbunden (organisations- och kollektivavtalsmässigt) snabbt ökar.

Läs mer i sammanfattningen av förstudien här.
https://www.sif.se/11781.epibrw

Bild på Holger Eriksson och Mari-Ann Krantz tillsammans finns att ladda ner här nedanför.
https://www.sif.se/EPiBrowser/Bilder/Press/HTF%20-%20Sif/Krantz-Eriksson060314_hogupplost.zip