Tjänstemannaförbundet HTF

HTF stämmer två företag för jämställdhetsbrott

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 10:54 CEST

HTF har de senaste veckorna lämnat in två stämningsansökningar till AD som båda tar upp jämställdhetsaspekter.

En kvinnlig copywriter sades upp från en reklambyrå i Stockholm i samband med en arbetsbristsituation, trots att två senare anställda manliga copywriters fick vara kvar. HTF hävdar brott mot LAS turordningsregler samt jämställdhetslagen

En golfklubb i Kalmar lät bli att erbjuda en kvinnlig administratör den kompetensutveckling hon efterfrågat under många år och som var adekvat i förhållande till hennes arbetsuppgifter. Slutligen fick hon löfte om en viss utbildning, som dock drogs in när arbetsgivaren hörde att hon var gravid. Under hennes mammaledighet anställde klubben en manlig vikarie som fick mycket högre lön än vad kvinnan hade haft. Efter ledigheten vidtog klubben en omorganisation, varvid man inrättade en ny tjänst som kansliansvarig. Trots att tjänsten var i det närmaste identisk med den kvinnan hade haft, tilldelades vikarien denna befattning. HTF hävdar brott jämställdhetslagen vad gäller utebliven befordran och utbildning för befordran samt lönediskriminering. HTF prövar även i detta mål i vilken mån man kan stödja sig mot utvecklingsavtalet vad gäller rätten till kompetensutveckling

Kontaktperson är HTFs chefsjurist Katri Linna, telefon 070-232 68 34

Pressekreterare Maria Mirsch
Tel: 08-617 70 36
Mobil: 070-668 90 42