Tjänstemannaförbundet HTF

HTFs kommentar till regeringens proposition arbetslöshetsförsäkringen: "Outrett, ogenomtänkt"

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 12:23 CET

HTF har under en längre tid arbetat för en översyn av a-kassan och arbetsmarknadspolitiken. Redan före valet frågade HTF samtliga riksdagspartier om de var villiga att utreda a-kasseförsäkringen. Samtliga svarade ja. Vår definition av ”utredning” innebär att arbetsmarknadens parter ges möjlighet att påverka utredningens innehåll och vara aktiva under utredningens gång. Vi är besvikna över att det löfte vi gavs inte infrias och ser med oro på det förslag som regeringen lagt fram eftersom det är outrett och ogenomtänkt.

Facket och arbetsgivarna strävar efter att hitta lösningar vid omställningar. Regeringens ingrepp försvårar samspelet. Den ekonomiska risken ökar nu för den som blir arbetslös. Frågor som rör omställning, kompetensutveckling och uppsägningstider måste därför diskuteras i den kommande avtalsrörelsen.

Deltidsanställda drabbas särskilt hårt av förslaget. Vi måste därför också fråga oss hur vi kan stärka skyddet för de medlemmar som tvingas från en heltid till en deltidsanställning, något vi sett allt oftare på senare tid. Vi tror nämligen inte att en sämre a-kassa påverkar de arbetsgivare (som hävdar att de bara har behov av deltidsanställda) så att de istället erbjuder heltidsjobb.

Vi tror inte att sänkt trygghet i a-kassan gynnar Sveriges utveckling och konkurrenskraft mot omvärlden. Vi tror på trygga system som ger individen trygghet att våga ta steget in i nya branscher. Vi tror på att de arbetslösa vill ha och arbetar för att få ett arbete.


Bengt Olsson
Förbundsordförande, HTF

Cecilia Fahlberg
Vice förbundsordförande, HTF

Pressekreterare Maria Mirsch
Tel: 08-737 82 68
Mobil: 070-668 90 42

Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102, 104 25 STOCKHOLM. Tel 08-737 80 00, Fax 08-618 68 12, www.htf.se