Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Huddinge bästa kommun i Sverige på naturvård

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 11:25 CEST

I dag delar Naturskyddsföreningen ut utmärkelsen ”Sveriges bästa naturvårdskommun 2014” till Huddinge kommun. Naturskyddsföreningens rankning handlar om hur kommunerna i landet prioriterar och arbetar med naturvård. Resultatet visar att storstadskommuner generellt sett är bättre på naturvårdsarbete, och att det finns ett stort behov av att prioritera upp detta arbete i hela landet. Bäst placerar sig Huddinge kommun tätt följt av Lomma, Helsingborg, Bromölla och Täby.

- Naturskyddsföreningens granskning visar att det inte spelar någon roll för naturvården vilken politisk majoritet som styr i kommunen. Att prioritera natur och friluftsliv har ingen politisk färg utan det är beroende av intresse och vilja, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

I rankningen ligger Huddinge utanför Stockholm i topp med hela 43 poäng av maximala 45. Därefter kommer Lomma och Helsingborg med 39,5 poäng, följda av Bromölla och Täby med 34 poäng.

- Vi från Naturskyddsföreningen i Huddinge vill gratulera till utmärkelsen. Men, den största och svåraste frågan är ju sedan många år Södertörnsleden. Ledens planerade dragning genom Orlångens naturreservat måste ersättas av en lösning med mycket mindre ingrepp i oersättlig natur. Vi hoppas på konstruktiva diskussioner med kommunen, säger Jessica Eklund, ordförande.

- Vi är också mycket angelägna om att utveckla den biologiska mångfalden genom att bevara vilda växter kring vägkanter och andra sekundära mindre områden i Huddinge. Vi är även oroade över att den biologiska mångfalden hotas genom igensättning av stora arealer diken i samband med nybyggnation i hela kommunen, säger Jessica Eklund.

Den totala bilden av den lokala naturvårdens status i landet är däremot nedslående. Sju av tio kommuner (69 procent) når inte upp ens till halva möjliga poängen. 35 kommuner har riktigt låga poäng (tio eller färre). 72 procent av landets kommuner har valt att besvara enkäten.

- I alltför många kommuner saknas det både mål och handlingsprogram för naturvården. På många håll saknas också antagna planer för skötsel av den tätortsnära skogen som kommunerna själva äger, detta trots att tillgången till natur är viktig för kommunernas invånare, inte minst barnen, säger Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård Naturskyddsföreningen.


Hela rankningen och undersökningen finns att läsa här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/naturvardskommun

För mer information:


Mårten Wallberg, 0733-746 714

Jessica Eklund, 073-583 50 34

Jan Terstad, 070-311 60 13


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 26 kretsar med drygt 50 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.