Huddinge kommun

Huddinge behåller nolltaxan för barn och unga

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 16:47 CET

Svar på öppet brev från Huddinge Hockey från den politiska kommunledningen

Den styrande majoriteten i Huddinge kommun har fått ett öppet brev från Huddinge Hockey som vill få besked om nolltaxan för lokaler.

Huddinges politiska majoritet vill bevara nolltaxan för barn och ungdomar inom sport och idrott.

Vi vill att bidraget som nolltaxan innebär främjar barn- och ungdomars idrottsaktiviteter. Vi vill framförallt prioritera åldergrupperna till och med 19 år.

En betydande del av kultur- och fritidsnämndens budget, 80 miljoner, går idag till lokalkostnader. Nolltaxan för lokaler ger Huddinges föreningar tillgång till kommunens anläggningar och lokaler utan kostnad. Idag får idrottsföreningarna ett antal tider som de själva fördelar inom sig.

För att stärka stödet till barn och ungdomars idrott vill vi säkerställa att nolltaxan utnyttjas för dessa grupper och inte för vuxna. Majoriteten vill alltså inte avskaffa nolltaxan utan garantera att den går till avsedd målgrupp, nämligen till barn- och unga.

Det är av stor betydelse att föreningslivet har goda förutsättningar att verka. Eftersom Huddinge är en växande kommun med stort och aktivt föreningsliv finns stora önskemål om att bygga nya idrottsanläggningar, idrottsplatser och anläggningar för spontanidrott. Därför måste vi se till att de skattemedel som går till nolltaxan för lokaler utnyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt så att Huddinges barn och unga får möjlighet till ett rikt idrottsliv.

Precis som jag svarade i interpellationen ställd till mig av socialdemokraterna i oktober 2010 så är en översyn av taxorna och andra sätt att stödja och satsa på föreningarna i Huddinge något som kommer växa fram i dialog med föreningslivet.

Med vänliga hälsningar 

 

Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 08-535 317 01

E-post: vibeke.bildt@huddinge.se