Huddinge kommun

Huddinge betalar skadestånd till kränkt elev

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 13:20 CET

Huddinge kommun krävs på 90 000 kronor av Barn- och elevombudet, BEO, i ersättning för kränkning. Bakgrunden är att en flicka på en skola i kommunen blivit utfryst.
– Vi agerade inte tillräckligt snabbt och har brustit i våra skyldigheter. Det som hände är ett misslyckande och vi kommer att betala skadeståndet säger Ragnar Åsbrink, utbildningschef i Huddinge.

Kritiken som Barn- och elevombudet riktar mot kommunen är att ”inte ha
vidtagit skäliga åtgärder”. När skolans nuvarande rektor började sitt arbete på skolan satte han omedelbart in relevanta åtgärder. Det löste situationen men då hade det gått för lång tid.

Alla grundskolor i kommunen går igenom sina handlingsplaner mot mobbning och likabehandlingsplaner som ett första steg. Redan idag arbetar fyra skolor enligt Olweus-metoden mot mobbning. Övriga kommunala grundskolor jobbar med SET, ett program som fokuserar på social och emotionell träning för barn och elever.

– Våra grundskolor arbetar med insatser mot kränkningar och mobbning. Barn- och elevombudets beslut visar att det arbetet även fortsättningsvis ska ligga högst upp på Huddinges skolors agenda. Varje gång ett barn utsätts för kränkningar är ett stort misslyckande avslutar Ragnar Åsbrink.

Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen, och har samtidigt en självständig funktion. BEO ska tillsammans med Diskriminerings-ombudsmannen (DO) arbeta för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever.  Barn- och elevombudet utreder anmälningar om kränkande behandling som inte är diskriminering.

För ytterligare information kontakta:                                                      
Utbildningschef Ragnar Åsbrink, Huddinge kommun

Mobil 0708-79 01 38, ragnar.asbrink@huddinge.se