Huddinge kommun

Huddinge en av landets bästa hbtq-kommuner

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 16:41 CEST

RFSL har genomfört en kommunundersökning där de redovisar och utvärderar Sveriges alla 290 kommuners arbete med hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, queer och transpersoner), inom skola, utbildningsinsatser internt i kommunen och kommunens generella verksamhet. Huddinge placerar sig som nummer två i länet och på plats 12 i landet.

Social-och äldreomsorgsförvaltningen har jobbat mycket aktivt med mångfaldsfrågor de senaste åren och har tagit fram ett eget utbildningsmaterial. Materialet omfattar alla diskrimineringsgrunder och används för att öka medvetenheten om mångfaldsfrågor och jämlikhet bland medarbetarna.

– Jämlikhetsarbetet börjar hos var och en av oss. Vi har alla ett ansvar för att öka vår medvetenhet, och fundera över hur våra egna uppfattningar påverkar hur vi bemöter andra, säger Britt-Marie Karlén som är social- och äldreomsorgsdirektör i Huddinge.

I Huddinge finns två hbt-certifierade verksamheter, familjecentralen i Skogås samt ungdomsmottagningen. Äldreomsorgsnämnden har dessutom i augusti fattat beslut om att hbt-certifiera en del av Tallgårdens äldreboende. Det genomförs även kompetenshöjande utbildningar i hbtq-frågor i flera av kommunens förvaltningar.

– Ett målinriktat jämlikhetsarbete leder till en god arbetsmiljö fri från diskriminering, samtidigt som det ger positiva effekter för hela verksamheten. Ytterst handlar det om att ge våra invånare ett gott bemötande, säger Britt-Marie Karlén.

För mer information, vänligen kontakta:
Britt-Marie Karlén, social- och äldreomsorgsdirektör i Huddinge, 08-53531201.Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.