Huddinge kommun - politik

Huddinge erbjuder nu ännu fler sommarjobb

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 09:54 CET

Gymnasienämnden har beslutat att utöka antalet feriepraktikplatser för att fler ungdomar ska få möjlighet att söka och få en första kontakt med arbetslivet. Gymnasienämnden i Huddinge kommun arbetar strukturerat och målmedvetet för att fler ungdomar skall få chansen till en feriepraktikplats.

Sedan 2010 har antalet sökbara platser ökat med 44 procent. För 2013 innebär detta nästan 450 platser och vi är väldigt glada för att kunna erbjuda så pass många en plats, säger Christina Eklund (M), ordförande i Gymnasienämnden.

Det är inte bara antalet platser som utökats, utan även var och hur man kan praktisera.

Vi strävar efter att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt då vi vet att ungdomar har vitt skilda intressen och är intresserade av att prova på olika yrken inom olika områden, konstaterar Christina Eklund.

Extra fokus har också lagts på Vårby där kommunen, i samarbete med de lokala bostadsbolagen, nu erbjuder 60 feriepraktikplatser.

Detta är en spännande arbetsmodell som tillåter oss att dels utnyttja våra ekonomiska resurser på ett bättre sätt samtidigt som vi kan erbjuda våra ungdomar en givande praktik, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ledamot i gymnasienämnden.  

Sommarjobben är uppdelade i tre perioder 17 juni - 5 juli, 8 juli - 26 juli samt 29 juli - 16 augusti.

För mer information kontakta:

Christina Eklund (M)

Ordförande i Gymnasienämnden  

Telefon: 08-535 302 52

E-post: christina.eklund@huddinge.se 

Li Björk

Politisk sekreterare (M)

Telefon: 08-535 301 47

 E-pos: li.bjork@huddinge.se


 Christian Ottosson (C)

 Kommunalråd och ledamot i Gymnasienämnden

 Telefon: 08-535 313 54

 E-post: christian.ottosson@huddinge.se