Huddinge kommun - politik

Huddinge förebygger ohälsa och kriminalitet i tidiga åldrar

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 07:57 CEST

Huddinge kommun fortsätter sitt arbete med att tidigt förebygga ohälsa och kriminalitet. I den politiska majoritetens förslag till Mål och Budget för 2015 finns det nu reserverat en större budget för detta arbete.

– Skola och socialtjänst gör varje dag viktiga insatser för våra barn. Samtidigt har vi sedan en tid en särskild satsning på förebyggande arbete som heter Samkraft Huddinge. Nu gör vi det möjligt att öka budgeten inför nästa år. Det är en viktig social investering i Huddinges barn och ungdomar, säger Christian Ottosson, kommunalråd (C).

Huddinge kommun föreslås lägga 1 miljon i den så kallade medelsreserven, för förebyggande insatser för barn och unga, exempelvis inom ramen för Samkraft Huddinge. Samkraft Huddinge har idag en budget på 3 miljoner.

Om Samkraft Huddinge

Inom Samkraft Huddinge samarbetar kommunens olika verksamheter för att göra förebyggande insatser som är förebyggande, vända sig till barn och ungdomar som befinner sig i tidig risk samt konkret behandling med detta behov. Målet är att förebygga missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. En uppföljning och utvärdering av Samkraft Huddinges verksamhet genomförs under 2014 och kommer att ligga till grund för beslut om utformning av det förebyggande arbetet med barn och unga.


För med information kontakta:

Christian Ottosson

Kommunalråd (C) med ansvar för brottsförebyggande arbete

070 – 353 13 94

christian.ottosson@huddinge.se

Politiska majoriteten i Huddinge kommun. Centerpartiet.