Huddinge kommun - politik

Huddinge investerar i barnen

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 10:16 CET

Den styrande koalitionen i Huddinge väljer att satsa ytterligare 4,8 miljoner kronor på förskolan för 2018. I samband med budgeten för 2018 som togs i juni ökade Huddinge budgeten för förskolan med 16, 3 miljoner kronor.

–Inför det nya året väljer vi att prioritera välfärdslöftet om en god förskola för barnen i Huddinge. Vi satsar speciellt på barn i behov av särskilt stöd men gör också en generell satsning på förskolan för att stärka kvaliteten. Dessutom väljer vi att satsa 1,4 miljoner på förbättrad närvarohantering och kommunikation med vårdnadshavarna. Det kommer minska administrationen, öka tryggheten och i förlängningen leda till att personalen får mer tid för barnen, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande.

Beslutet tas på kommunfullmäktige den 19 februari.

För mer information:

Karl Henriksson (KD)                                                             Johanna Patricius (KD)

Kommunalråd och förskolenämndens ordförande                    Politisk sekreterare 

08 – 535 313 51                                                                       08 – 535 301 69

karl.henriksson@huddinge.se                                             johanna.patricius@huddinge.se