Huddinge kommun - politik

Huddinge investerar i förskolornas utemiljö

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 11:25 CET

Det finns stora brister i utemiljön på en del av Huddinges förskolor. Därför tar kommunen nu krafttag och rustar upp de lekgårdar som är i för dåligt skick.

– Det här är en viktig insats för våra förskolebarn. Utemiljön är en viktig del i den lekbaserade pedagogiken och spelar en stor roll för barnen, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

I Huddinge tillbringar barnen i förskolan ungefär hälften av sin tid utomhus. Att utemiljön då är undermålig på flera håll i kommunen påverkar därför verksamhetens kvalitet. Det vill kommunen förändra och väljer nu att satsa på utemiljön för de förskolor som är i störst behov av hjälp.


– Det har gjorts en grundlig utredning av alla kommunala förskolor som har gett oss en bild av situationen, och under våren kommer vi att börja med de fyra förskolor som har fått sämst resultat. Främst handlar om svårigheten att bedriva den pedagogiska verksamheten men också att de har för små ytor, säger Karl Henriksson.


Det var på tisdagen som förskolenämnden fattade beslut om att rusta upp utemiljön för Svanen i Skogås, Spiran i Flemingsberg, Tornet i Trångsund och Ringblomman i Vårby. De nya lekgårdarna väntas stå klara hösten 2016.


Den totala investeringskostnaden för de fyra första lekgårdarna blir cirka 11,5 miljoner kronor. Det är Huge Fastigheter AB som är fastighetsägare och kommer även att stå för upprustningen.

För mer information:


Karl Henriksson (KD)
Kommunalråd
Ordförande i förskolenämnden
08 535 313 51
karl.henriksson@huddinge.se

Emma Svensson (KD)
Politisk sekreterare
08-535 301 69
emma.svensson@huddinge.se