Huddinge kommun - politik

Huddinge ökar stödet till unga funktionsnedsatta

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 11:52 CET

Nu införs ett särskilt aktivitetsbidrag till föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Huddinge kommun.

Det särskilda stödet ska utgå med dubbla beloppet per person och aktivitetstillfälle jämfört med vad som gäller för övriga. Dessutom höjs åldersgränsen, så att föreningar för personer med funktionsnedsättning kan få bidrag upp till 30 år istället för till 20 år, som gäller för övriga. Förändringen sker efter att flera föreningar som bedriver riktad verksamhet mot barn och unga med funktionsnedsättning fått vara med och lämna synpunkter.

-          De föreningar som tar emot barn och unga med funktionsnedsättningar har idag större kostnader jämfört med övriga föreningar, till exempel eftersom stödresurser och fler ledare kan behövas. Kommunen har en särskild uppgift att låta barn och unga med funktionsnedsättning vara delaktiga i samhället och i föreningslivet, säger Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (FP).

-          Detta är en tillgänglighetsreform som ger barn och unga verktyg att ta plats i samhället och det känns mycket bra, avslutar Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (FP).

För att verksamheterna ska få det särskilda aktivitetsbidraget behöver verksamheten finnas med i den särskilda aktivitetskatalog, "Kultur och fritid för dig som behöver extra stöd", som Huddinge ger ut tillsammans med Botkyrka, Haninge och Salem.

 

För mer information kontakta:

Vibeke Bildt, ordförande i kultur och fritidsnämnden (FP): 08-535 317 01, vibeke.bildt@huddinge.se

 Malin Hasselblad, politisk sekreterare (FP): 08-535 301 59, malin.hasselblad@huddinge.se