Huddinge kommun

Huddinge polisanmäler tippmassor vid Ågesta

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 16:24 CEST

Cirka 10 000 kvadratmeter jord sten, sprängsten, uppblandat med asfalt, slipers och byggavfall har tippats på strandskyddat område vid Magelungen i Ågesta.
Huddinge kommun har lämnat in en polisanmälan.

Marken ägs av Frälsningsarmén och Stockholms stad, som är de drabbade. Exakt vem som tippat är inte klarlagt, utan blir föremål för den polisutredning som nu kan ske. Ågesta Golfklubb har enligt Frälsningsarmén tidigare disponerat ytan som övningsområde.

– Huddinge kommun har miljötillsyn och lagen säger att vi ska göra en polisanmälan, säger Stefan Törnqvist, jurist vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Som mest har marken höjts cirka tre meter vilket gör att det är tusentals kubikmeter fyllnadsmassor som lagts mellan Bonäsvägen och Nynäsviken.

Vid den besiktning som Stefan Törnqvist gjorde tillsammans med miljötillsynsavdelningen och Frälsningsarmén konstaterades att ”massornas innehåll bör utredas ytterligare angående omfattningen av eventuellt miljöfarligt avfall”, som det står i rapporten.

I anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål skriver Stefan Törnqvist: att det förekommit en ”omfattande markuppfyllnad som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter”.

Ingen dispens från strandskyddet har lämnats och det är knappast troligt att dispens kan lämnas i efterhand, utan marken måste återställas.

För mer information kontakta:
Stefan Törnqvist, jurist 08-535 364 14, 0709-94 49 33

 

CA Eriksson, pressekreterare
0709-75 02 05