Huddinge kommun - politik

Huddinge prioriterar förskollärare och barngruppernas storlek

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 07:11 CEST

När den styrande koalitionen tvingas prioritera i ett tufft ekonomiskt läge hamnar barn och unga högst upp på agendan. I budgetförslaget för 2017 satsas därför ökade resurser på nya förskolor och fler förskollärare.

– Vi står inför en stor ekonomisk utmaning som kräver att vi tar ansvar och agerar. Barnen är en tydlig prioritet för oss och därför vill vi satsa på de områden som stärker förutsättningarna för dem. Med nya förskolelokaler kommer vi att skapa möjlighet att hålla nere barngruppernas storlek och skapa en tryggare vardag föra våra yngsta, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Den styrande koalitionen kommer därför att satsa 2,35 miljoner kronor på nya förskolelokaler samtidigt som planeringen av nya förskolor fortsätter att ske i hög takt. En ytterligare viktig prioritering är att öka andelen förskollärare i kommunen för att stärka kvaliteten inom förskolornas pedagogik. Prioriteringen av förskolan innebär att 6,25 miljoner kronor extra avsätts till förskolenämndens budget, varav 1,75 miljoner kronor ska gå till lönesatsning för förskollärare.

– För att kommuninvånarna ska kunna erbjudas en god barnomsorg behöver vi anställa fler förskollärare. De spelar en nyckelroll för att förskolan ska uppnå sitt uppdrag och ge barnen den trygghet och utveckling de behöver. De närmaste åren kommer att vara ekonomiskt tuffa, men det är ingen ursäkt för att tumma på barnperspektivet utan gör bara att vi måste prioritera tydligare. Skapar vi förutsättningar för trygga barn får vi också ett tryggt samhälle, säger Karl Henriksson.

En utmaning är också integrationen av det stora antalet nyanlända invandrare. För att främja barns och föräldrars integration ska kommunen utveckla samarbetet med Svenska för baby, som i dag har verksamhet på familjecentralerna i Skogås och Flemingsberg.

För mer information:

Karl Henriksson (KD)
Kommunalråd
Ordförande i förskolenämnden
08 535 313 51

Emma Svensson
Politisk sekreterare
08-535 301 69