Huddinge kommun

Huddinge sätter upp ambitiösa klimatmål

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:02 CEST

– Huddinge ska bli bra – riktigt bra på att skapa ett hållbart samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).
Med Kommunstyrelsens beslut om en Klimat- och energiplan tar Huddinge ett stort steg framåt mot ett miljövänligare samhälle.

Planens effektmål är att fasa ut all användning av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent per invånare till 2020. Om två år ska kommunen inte ha en oljepanna i gång.

– Det kan se ut som ett tufft mål, men med flera åtgärder samtidigt och stor politisk enighet i frågan tror vi att det är fullt möjligt, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Bättre kollektivtrafik, fler fjärrvärmeanslutningar är några punkter. Vindkraft och hus med passivhusstandard på kommunal mark är några andra.
Redan nu har Huddinge slagit in på den vägen då Furuhöjdens förskola är byggd med avancerad teknik. 175 kvadratmeter solceller skapar 14 megawatt om året, gör förskolan till stor del självförsörjande på el och kan under perioder leverera el till nätet. Bergvärme svarar för uppvärmningen.
Vid Kvarnbergsplan är ett flerfamiljshus planerat och det kan bli passivhusstandard på allt som byggs på kommunalägd mark. Och det är ett radikalt steg i kommunala sammanhang.

– Allt detta löser inte miljöfrågan i stort, men det är ett bra steg på vägen, säger Joel Edding, samhällsplanerare.

– Transporter svarar ju för stora utsläpp av växthusgaser. Genom upphandling kan vi använda enbart miljöfordon för kommunens räkning och vid alla slag av transporter, säger Joel Edding.

Redan finns till exempel intressenter som mäter vindriktningar och –styrkor för att se om det går att placera en vindkraftspark i Huddinge. Huddinges lokala miljömål finns i ett Agenda 21-dokument, som nu samordnas med Klimat- och energiplanen.

För mer information kontakta: 
Daniel Dronjak Nordqvist, (M), kommunstyrelsens ordförande,
08-535 301 57, 0708-790 300,
daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se 
Joel Edding samhällsplanerare, 08-535 313 91
joel.edding@huddinge.se