Huddinge kommun - politik

Huddinge ska vara giftfritt till 2021

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 16:00 CET

Huddinge kommun tar nu ytterligare ett steg framåt i sitt miljöarbete genom att under 2017 påbörja arbetet med en plan för giftfri miljö. Den kommande planen är övergripande och utgår från målen i kommunens Miljöprogram.

- Huddinge har idag en handlingsplan för giftfria förskolor. Det nya är nu att hela kommunen ska omfattas, vilket innebär att Huddinge blir en av de ledande kommunerna på området. Farliga kemikalier ska tas bort senast 2021, i till exempel engångsmaterial, textilier eller köksredskap. Kommunen har en viktig roll för att upphandla produkter på miljömässigt bra sätt, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i kommunen.

I samband med att kommunstyrelsen antog sin verksamhetsplan för 2017 blev det klart att förvaltningen får i uppdrag att fram en plan för giftfri miljö. Planen ska vara färdig senast våren 2018. Utöver det ska kommunstyrelsen också verka för att etablera regionala samarbeten inom kemikalieområdet och i samband med att strategi och underlag inför upphandlingar tas fram utreda och beakta miljöaspekter.

- Det nya Miljöprogrammet kommer att vara styrande för arbetet. Där finns också fler förslag till nya mål inom området Giftfri miljö, exempelvis för minskat byggavfall, minskat matsvinn och sanering av förorenade områden, avslutar Christian Ottosson (C).

Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 tas på sammanträdet den 23 november.

Miljöprogrammet väntas beslutas på Kommunfullmäktige den 13 februari.