Huddinge kommun - politik

Huddinge utvecklar stöd till kulturella företag

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2012 08:00 CEST

Det ska bli lättare att driva företag inom den kulturella sektorn i Huddinge. Huddinge kommun har nu tagit beslutet att gå med i föreningen Innovativ Kultur, som hjälper privatpersoner att starta upp projekt och driva företag inom de kreativa näringarna. Till kreativa näringar räknas allt från design, film och foto och konst, till mode eller musikscenkonst med mera.

Genom kommunens medlemskap ges Huddingeborna möjlighet att söka hjälp med idéutveckling och resurser för att göra verklighet av sina verksamhetsidéer på kulturområdet.

-      Det finns många som sitter på bra idéer men att ta klivet är inte det lättaste – det gäller inom alla branscher men inte minst inom kultursektorn. Vi vill att fler ska känna att de vågar satsa på sin idé, säger Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (FP).

Kostnaden för Huddinges medlemskap i Innovativ Kultur delas mellan kommunstyrelsens näringslivsavdelning och kultur- och fritidsnämnden.

-       Vi arbetar aktivt för att utveckla stödet till näringslivet. Det känns spännande att satsa på ett projekt som särskilt stödjer de kreativa näringarna säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Fakta om Innovativ Kultur

Den ideella föreningen Innovativ Kultur ägs av Stockholms läns landsting, kommuner i Stockholms län, samt av universitet, högskolor och näringsliv i länet.

Föreningen ger stöd och resurser till nyskapande konst och kultur och kulturella experiment i Stockholmsregionen. Genom mikrofinansiering och projektstöd kan enskilda söka resurser till projekt, och genom öppna så kallade Idéloft kan föreningen hjälpa till att utveckla idéer inom kreativt företagande. Ett första Idéloft i Huddinge hölls i juni 2012.

 

För mer information kontakta:


Daniel Dronjak Nordqvist (M) Kommunstyrelsens ordförande                                       

Daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se, 070-879 03 00

Vibeke Bildt (FP), Kultur- och fritidsnämndens ordförande

vibeke.bildt@huddinge.se, 073-024 34 89

 

Peder Westerlund (M) Politisk sekreterare                                                                                      peder.westerlund@huddinge.se                                      

Malin Hasselblad (FP) Politisk sekreterare

 malin.hasselblad@huddinge.se 070-975 62 50