Huddinge kommun

Huddingeelevernas meritvärde ökar igen!

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 14:18 CET

Det genomsnittliga meritvärdet för Huddinges niondeklassare slår nytt högstarekord någonsin. Huddinge går därmed tvärtemot rikets trend med minskande meritvärden. Samtidigt ökar ännu en gång andelen elever med godkända betyg i minst 16 ämnen.

- Med 211,3 poäng i genomsnittligt meritvärde placerar sig Huddinges elever bra jämfört med andra kommuner. Men även om det är glädjande att andelen behöriga till gymnasiet fortfarande är större än rikssnittet ser vi sedan förra året en liten minskning av andelen elever med gymnasiebehörighet. Vi behöver därför jobba ännu hårdare med ett tydligt kunskapsfokus i skolan, säger Malin Danielsson, kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden (FP).  

Under året har grundskolan lagt fokus på förändringsarbetet i och med den nya skollagen och läroplanen som träder i kraft i höst. Den nya läroplanen, Lpo11, ger spetsigare verktyg för att utveckla kvalitetsarbetet med fokus på elevers kunskap.

- Huddinge ligger i framkant vad gäller förberedelsearbetet, vilket vi är stolta över. Kopplat till detta utvecklingsarbete behöver ytterligare fokus läggas på analys och åtgärder när det gäller skillnader i resultat mellan och inom skolor, menar Malin Danielsson.

- Andra utvecklingsområden vi prioriterar för de kommande åren är till exempel att stärka kvaliteten i fritidshemmen, genom bättre utbildad personal. Vi vill också ge elever bättre möjlighet att kunna använda IT som verktyg i skolan, och därför förenklar vi nu för skolorna att installera trådlösa nätverk, avslutar Malin Danielsson.

För mer information kontakta:
Malin Danielsson, kommunalråd (FP): 08-535 301 83
Malin Hasselblad, politisk sekreterare (FP): 08-535 301 59