Huddinge kommun

Huddinges anhöriga får stöd genom ny webbplats

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 08:45 CEST

Den 10-11 maj äger årets anhörigriksdag rum i Varberg. Här samlas anhöriga och professionella för att prata om anhörigfrågor och låta sig inspireras. Huddinge kommun kommer att finnas på plats för att presentera sin nya webbplats Anhörig Huddinge. – Vi såg ett behov bland kommunens invånare av utökad information om olika former av anhörigstöd, säger Emma Danielsson, projektledare för webbplatsen.

Anhörig Huddinge informerar om stöd till anhöriga med närstående som är långvarigt sjuka, äldre, har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller ett beroende.

– Huddinge är en av landets första kommuner som satsar på att bygga en webbplats för sina anhöriga, så det känns kul att presentera detta arbete på anhörigriksdagen, säger Emma Danielsson.

Webbplatsen erbjuder samlad information om anhörigstöd, oavsett om det ges i kommunal regi eller inte. Alltså hittar besökaren utöver kommunens stöd även det stöd andra aktörer erbjuder.

– Att ta fram Anhörig Huddinge har varit ett oerhört givande arbete då anhöriga verkligen förtjänar att lyftas fram. Många aktörer har varit delaktiga i framtagandet av webbplatsen, men framförallt har ett antal fantastiska anhöriga delat med sig av sina historier och perspektiv, säger Emma Danielsson.

Helen Issayas och Sari Velásquez Allt är anhörigkonsulenter inom Huddinge kommun och är glada över att genom Anhörig Huddinge få en större kontaktyta mot anhöriga.

– Vi hoppas på att webbplatsen ska medföra att fler anhöriga får information om stöd, så att de vet vart de ska vända sig i olika svåra livssituationer.

Arbetet med Anhörig Huddinge har drivits av social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun. En första version av webbplatsen lanserades den 1 februari. Att stärka anhörigstödet har varit ett prioriterat område för Huddinge kommun, som sedan i höstas också börjat utbilda sin personal inom äldreomsorgen i anhörigstöd.

För mer information kontakta:
Erika Svärdh, kommunikationschef social- och äldreomsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-79 04 80
E-post: erika.svardh@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.