Huddinge kommun - politik

Huddinges nya 89 mål för en bättre miljö

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 07:07 CET

Huddinge kommuns nya ambitiösa miljöprogram, med 89 miljö- och klimatmål, antogs vid fullmäktiges möte den 13 februari.

‒ Jag är väldigt stolt och glad över att alla partier står enigt bakom Miljöprogrammet. Det lovar gott och gör att vi kan jobba systematiskt mot de här målen, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd i Huddinge.

Programmet är ett övergripande måldokument för kommunens miljöarbete och är indelat i sex temaområden: klimat och luft, vatten, biologisk mångfald och friluftsliv, markanvändning och samhällsplanering, gifter i miljön samt informera och engagera. Sammanlagt är det 89 mål för en bättre miljö som Huddinge kommun nu har beslutat om.

‒ Området giftfri miljö är helt nytt och kommer att konkretiseras i en särskild plan. Vi har också ett nytt mål för nollnettoutsläpp 2045, alltså inga fossila utsläpp det året. Vi är dessutom överens om mer miljöhänsyn i byggandet genom ett så kallat livscykelperspektiv, avslutar Christian Ottosson (C).

För mer information:


Christian Ottosson (C)

Kommunalråd, natur- och byggnadsnämndens ordförande

070-353 13 94
christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren (C)

Politisk sekreterare

070-198 61 93

fredrik.jongren@huddinge.se