Huddinge kommun

Huddinges politiska inriktning klar!

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 19:44 CET

Fritt val av vård- och omsorgsboende, utökad tid i förskolan för arbetslösa, 2 000 nya bostäder, sänkt kommunalskatt och nya kliv framåt på miljöområdet. Det är några av nyheterna i Huddinges politiska inriktning för 2011-2014 som Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Drevvikenpartiet nu presenterar.


– Huddinge har utvecklats i rätt riktning de senaste åren med fokus på valfrihet och kvalitet i alla verksamheter. Den kursen ligger fast – men med en hel del nya inslag.

Skolresultat måste förbättras och vi vill sjösätta en reform för ökad valfrihet i vård- och omsorgsboende, säger Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande.

För att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i vill man även på sikt sänka kommunalskatten. Detta ska ske på ett ansvarsfullt sätt och aldrig på bekostnad av kvaliteten i verksamheterna.

– Vårt tydliga fokus på ordning och reda i kommunens ekonomi gör att vi inom de kommande åren ser möjligheter att ytterligare sänka skatten, det behövs om vi ska fortsätta att vara en attraktiv kommun att bo och verka i, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Stockholms läns näst största kommun, med snart 100 000 invånare, består till stora delar av storslagna naturmiljöer och är samtidigt ett centrum för utbildning och näringsliv. Om detta säger Daniel Dronjak Nordqvist:

– Huddinge ska fortsätta att växa och utvecklas på ett klokt och hållbart sätt. Vi är en del av en stark tillväxtregion men har också ett ansvar att värna vår unika natur.

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak Nordqvist (m) 08-535 301 57
Malin Danielsson (fp) 08-535 301 83
Tomas Hansson (kd) 08-535 313 51
Katharina Wallenborg(dp) 08-535 301 88
Christian Ottosson (c) 08-535 31 354

Dokumentet i sin helhet finns på: http://www.huddinge.se/Politik-och-paverkan/Politiska-majoritetens-inriktning-2011-2014/