Huddinge kommun

Huddinges skolor och omsorg får MINDRE pengar nästa år!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 16:11 CET

Huddinges borgerliga politiker sprider djupt vilseledande uppgifter. De påstår att Huddinges skolor och omsorg ska få mer pengar när sanningen är den motsatta. Samtliga nämnder har fortfarande betydande besparingskrav under 2010.

Vi är överens om att det ekonomiska läget blivit betydligt bättre under hösten. Däremot är vi djupt oeniga om hur vi ska utnyttja regeringens tillskott och alla andra lättnader på bästa sätt, säger oppositionsrådet Ann-Marie Högberg (S). 

Om vi tar grundskolenämnden som exempel så fick man 25 miljoner kr i besparingskrav redan i juni. Nu förvägras man full kompensation för effekter av ändringar i skollagen, och det försämrar nämndens budget med ytterligare tio miljoner kr. Nu föreslås visserligen ett tillskott på 5 miljoner kr, men i verkligheten har nämnden i uppgift att banta bort kostnader för 25-30 miljoner kr! Kvaliteten kommer att urholkas samtidigt som kommunens överskott växer.  

Det är viktigare att sätta fokus på kunskap än att lägga pengarna på hög i kommunalhuset, framhåller de rödgröna gruppledarna i Huddinge.

 För mer information, kontakta

Ann-Marie Högberg                       Marica Lindblad                   Dag Olausson                

Oppositionsråd (S)                        Oppositionsråd (MP)            Oppositionsråd (V)

0708-79 00 93                              08-535 301 50                     0708-79 06 60