Huddinge kommun - politik

Huddinges skolresultat fortsätter uppåt

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2015 09:10 CEST

Nu har skolorna sammanställt betygen för årskurs 69. Betygssnittet för årskurs 9 blir återigen det högsta någonsin för Huddinges elever och ligger nu på 222,4 (jämfört med 217,1 år 2013).

– Vi gläds verkligen åt att vårens betygsiffror visar på att skolorna i Huddinge går åt rätt håll. De långsiktiga satsningarna och tydligt fokus på lärande, kunskap, ledarskap och det pedagogiska arbetet bidrar till de ökade resultaten,säger grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M)

Betygssnittet ökar för samtliga årskurser 6–9. 

– Vi är givetvis inte nöjda här, utan måste fortsätta att jobba hårt så att alla elever når kunskapsmålen. Här är det viktigt att vi har likvärdiga möjligheter till en bra utbildning, men även att vi har kompetenta, skickliga och engagerade lärare som hjälper eleverna i deras utveckling, avslutar Jelena Drenjanin (M).


För mer information:

Jelena Drenjanin (M) 
Grundskolenämndens ordförande
Telefon: 08-535 301 63
E-post: jelena.drenjanin@huddinge.se

Joakim Goding
Politisk sekreterare (M)
Telefon: 08-535 301 58
E-post: joakim.goding@huddinge.se