IFS

Huf Hülsbeck & Fürst väljer IFS Applications för att samordna sin globala verksamhet

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:14 CEST

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ("Huf"), en ledande leverantör av mekaniska och elektroniska komponenter för larm och lås till fordonsindustrin kommer att införa IFS Applications för att samordna och effektivisera sina affärsprocesser i hela världen. Som en del av avtalet kommer IFS att tillhandahålla en integrerad lösning och ytterligare konsulttjänster med ett förväntat totalt värde om 43 Mkr.

Huf valde IFS efter att ha jämfört ett antal konkurrerande lösningar. IFS Applications snabba och enkla implementering, dess låga totalkostnad och det strategiska partnerskapet var nyckelfaktorer när Huf beslöt att välja IFS. Med verksamhet i 13 länder runt om i världen har företaget sett behovet av ett flexibelt affärssystem för att stärka sin verksamhet över hela världen.

- Vi blev imponerade av IFS branschkunskap och förståelse för vår verksamhet, vilket är avgörande för den långsiktiga relation vi nu inleder. IFS har visat ett starkt engagemang för att hjälpa oss uppfylla våra affärsmål, både på kort sikt för att uppnå omedelbar effekt och på längre sikt", säger Thomas Grabowski, vice vd på Huf.

IFS kommer att leverera en integrerad lösning till Huf för bättre kontroll inom ett antal områden i företaget, inklusive finans-, teknik-, försäljnings-, distributions-, tillverknings- och personalavdelningarna. Med dessa möjligheter kommer Huf ha ett heltäckande styrningssystem för samtliga enheter inom koncernen och samla flera olika databaser som idag är åtskilda i ett centralt system för hela gruppen. Huf-koncernen omfattar 19 dotterbolag världen över.

När lösningen har införts kommer användarna att få tillgång till och kunna dela korrekt och ständigt uppdaterad information, vilket kommer att underlätta ett effektivt beslutsfattande, förbättra operativa effektiviteten och minska tiden för att få ut nya produkter på marknaden..

- Bilindustrin förändras snabbt och företagen måste kunna reagera kvickt på dessa utmanande marknadsförhållanden. Med IFS Applications ger vi våra anställda enkel tillgång till korrekt, viktig affärsinformation inom hela företaget för att bättre kunna hantera kostnader, problem och möjligheter, kommenterar Thomas Grabowski.

- Bilindustrin är under enorm press och arbetar under de tuffaste marknadsförhållandena på årtionden, säger Alastair Sorbie, vd på IFS. Företagen som vidtar proaktiva åtgärder för att öka sin flexibilitet, sänka sina kostnader och effektivisera sin verksamhet, kommer att ha bättre förutsättningar för att lyckas på och växa när marknaden återhämtar sig.

Om Huf Hülsbeck & Fürst

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG är ett familjeägt företag med en omsättning 2008 om € 777 miljoner. Företaget grundades 1908 i Velbert, Tyskland, och fokuserar i dag på utvecklingen och tillverkningen av mekaniska och elektroniska system för bilars larmning och låsning åt biltillverkare såsom VW, Audi, Mercedes, BMW, Porsche, Peugeot, Citroën, Ford, GM och Hyundai/Kia. Huf har cirka 5000 anställda, varav ungefär 300 utvecklingsingenjörer, på 16 orter i Europa, Amerika och Asien.

Om IFS

IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS ApplicationsTM, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli kl. 08:30. Kontraktet med Huf tecknades i juni.

Ytterligare information om IFS finns tillgänglig på www.IFSWORLD.com.

IFS Applications är ett varumärke tillhörande Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ). Samtliga övriga företags- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

KONTAKTINFORMATION

Manni Svensson

Tel: +46 8 58 78 45 00

IR & PR

manni.svensson@ifsworld.com