Hufvudstaden

Hufvudstaden årets bästa hyresvärd

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 16:54 CET

Hufvudstaden har fastighetsbranschens nöjdaste kontorshyresgäster. Det visar de Nöjd-Kund-Index analyser som konsultföretaget CFI Grop har genomfört. Deltagarna i undersökningen är 13 av de allra största fastighetsbolagen och de står tillsammans för merparten av branschens omsättning. Drygt 3 500 hyresgäster hos dessa bolag har intervjuats under augusti och september.

Undersökningen visar att Hufvudstaden har de nöjdaste hyresgästerna. Bolaget fick betyget 76 på en 100-gradig skala, vilket är en ökning med 5 steg från förra årets undersökning.

Områden som framför allt påverkar hyresgästernas nöjdhet och lojalitet är företagets image, dess service samt förmåga att anpassa sig till hyresgästers specifika krav.

Hufvudstaden fick högst NKI-betyg bland de undersökta företagen på sju delområden av tio och ligger klart över branschgenomsnittet på samtliga. På områden som läge och inomhusklimat placerade sig Hufvudstaden långt före närmaste konkurrent.

I diagrammen redovisas dels det totala utfallet för branschen, dels Hufvudstadens betyg jämfört med branschen totalt. Siffrorna inom parentes avser förändring från föregående år.

För ytterligare information kontakta Bo Wikare, telefon 08-762 90 60. Frågor om undersökningen besvaras av Elisabet Lundberg, CFI Group, telefon 0701-10 23 56