Hufvudstaden

Hufvudstaden förvärvar en fastighet i centrala Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 16:30 CET

Hufvudstaden har förvärvat fastigheten Kåkenhusen 38, Norrlandsgatan 31 i Stockholm. Säljare är Fabege och transaktionen har skett genom bolagsöverlåtelse. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 477,5 mnkr och utgående driftnetto är 23,5 mnkr. Tillträdesdag är den 14 december 2011.

Den uthyrbara ytan uppgår till ca 6 700 kvm, fördelad på 5 600 kvm kontor och 1 100 kvm restaurang. Fastigheten är fullt uthyrd och inrymmer hyresgästerna Finansinspektionen och restaurang Pontus.

Förvärvet av Kåkenhusen 38 är i linje med Hufvudstadens strategi att koncentrera beståndet till centrala Stockholm och centrala Göteborg, och fastigheten kompletterar på ett naturligt sätt Hufvudstadens bestånd på Kungsgatan.

”Kåkenhusen 38 passar mycket väl in i Hufvudstadens fastighetsbestånd, speciellt med tanke på att vi redan äger de omgivande fastigheterna i kvarteret. Köpet medför positiva synergieffekter vad gäller såväl intäkter som kostnader och vi ser en utvecklingspotential i kvarteret”, säger Ivo Stopner, verkställande direktör i Hufvudstaden.

Stockholm den 25 november 2011

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, verkställande direktör, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Hufvudstaden äger ett 30-tal fastigheter som omfattar 350 000 kvm och 1 500 garageplatser. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till ca 20 miljarder kronor. Antalet anställda är 100 personer varav 8 arbetar i Göteborg.