Hufvudstaden

Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster.

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 14:00 CEST

Fastighetsbolaget Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster. Det visar den årliga Fastighetsbarometern som presenterades idag. Hufvudstaden har därmed kommit på första plats fyra gånger under de senaste fem åren.

Fastighetsbarometern är branschens Nöjd Kund-undersökning. Hufvudstaden erhöll ett Nöjd-Kund-Index på 81 (+3) på en 100-gradig skala. Branschgenomsnittet ökade till 72 (+1).

Störst påverkan på hyresgästernas nöjdhet har fastighetsägarens service, felanmälan, image och förmåga att anpassa lokalerna efter hyresgästens önskemål.  Inom dessa områden har Hufvudstaden höga resultat och dessutom ser vi en positiv utveckling på bedömningen av miljöhänsyn och inomhusklimat.

- Vi är stolta över resultatet. Det visar på vår ambition att vara ett kund- och serviceorienterat bolag. Undersökningen är viktig för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre på att möta våra kunders behov, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Hufvudstaden arbetar kontinuerligt med att öka servicenivån och utveckla kundbemötandet. Kundrelationer, service och informationsgivning är frågor som prioriteras i det dagliga arbetet.  

- Hufvudstaden är ett bolag som har funnits sedan 1915. Långsiktiga kundrelationer är en av våra viktigaste grundstenar och vi strävar efter att våra kunder ska bli än mer framgångsrika i våra fastigheter, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Stockholm 26 oktober 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner

Verkställande direktör

 

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI.

Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

För mer information vänligen kontakta:

Louise Kihlberg, Marknadschef, Hufvudstaden, tel 08-762 90 86

Sverker Källgården, Affärsområdeschef, Hufvudstaden, tel 08-762 90 30

Hufvudstaden äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ett 30-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om 370 000 kvm. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till ca 23 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 100 personer varav 10 arbetar i Göteborg. www.hufvudstaden.se