Hufvudstaden

Hufvudstaden redovisar kraftigt ökat resultat och föreslår extra utdelning

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:25 CET

• Årets resultat efter skatt uppgick till 3 423,2 mnkr (1 333,9), motsvarande 16,60 kronor per aktie (6,47).

• Försäljningen av World Trade Center Stockholm inklusive förvaltningsresultat gav en resultatpåverkan efter skatt om 1,1 mdkr.

• Styrelsen föreslår en höjning av den ordinarie utdelningen till 1,60 kronor per aktie (1,45) och därutöver en extra utdelning om 10,00 kronor per aktie (0). Total utdelning föreslås sålunda bli 11,60 kronor per aktie (1,45).

• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 17,4 mdkr vid årsskiftet (14,6 för jämförbart bestånd), vilket ger ett substansvärde per aktie om 71 kronor (53).

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 152,5 mnkr (1 152,4).

• Hyresvakansgraden vid årets slut var 6,5 procent (7,1).Stockholm den 8 februari 2007

HUFVUDSTADEN AB (publ)

StyrelsenFrågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.